T.C. Sağlık Bakanlığı
Bayrampaşa Devlet Hastanesi

Baştabip Yardımcıları


Atila DURMUŞ