T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi

Hastane İle İlgili İstatistiki Veriler