T.C. Sağlık Bakanlığı
Bayrampaşa Devlet Hastanesi

Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik