T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi

Kurumsal Amaç ve Hedeflersaglik-bakanligi-logo.png

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

Doküman Kodu: KKU05.01

Yayın Tarihi: 22.02.2016

Revizyon Tarihi : 24.04.2017

Revizyon No: 1


Stratejik Amaç 1

 

İyi yönetim kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı kapasite

Hedef 1.1 İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapıyı güçlendirmek, kurumsallaşmayı sağlamak

Dönemsel Öz Değerlendirme sayısı

≥1

Hasta memnuniyet oranı

>% 85

Çalışan memnuniyet oranı

>% 80

Fizik Tedavi Ünitesi açmak

+

Hedef 1.2 Hastanenin fiziksel, teknolojik, donanımsal, hizmet altyapısını, kapasitesini iyileştirmek, arttırmak

YOTA

% 75

Yeni Poliklinik binası açmak

+

Hekim başına düşen muayene odası oranı

%100

Stratejik Amaç 2

 

İnsan odaklı, güvenli, kaliteli nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak

Hedef 2.1 Hasta güvenliği ve memnuniyet seviyesini yükseltmek.

Hasta memnuniyet oranı

>%85

Hastane Enfeksiyonu Oranı

≤ 1

Düşen Hasta Oranı

Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı

Hedef 2.2 Çalışan güvenliği ve memnuniyet seviyesini yükseltmek

Çalışan memnuniyet oranı

>% 80

Acil shift sayısı

9

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olay sayısı

Acil sevk oranı

Kalite değerlendirilmesi

+

Verimlilik Değerlendirmesi

+

Hedef 2.4 Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

Engelli bireylerin erişebilirliliği

>% 80

Evde sağlık hizmeti alan aktif hasta aylık ziyaret sayısı

>300

Stratejik Amaç 3

Mali sürdürülebilirliği

sağlamak

Hedef 3.1 Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Gelir Gerçekleştirme

>%90

Gider Gerçekleştirme

<%90

Gelirlerin giderleri karşılama oranı

%100