T.C. Sağlık Bakanlığı
Bayrampaşa Devlet Hastanesi

Ziyaretçi ve Refakatçı Talimatı