T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi

Misyon Vizyon Kalite ve Değerler


saglik-bakanligi-logo.png

 

MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER

Doküman Kodu: KKU04

Yayın Traihi: 22.02.2016

Revizyon No: 1

Revizyon Tarihi: 24.04.2017


 

   
   

  MİSYONUMUZ

  En kutsal hizmet kabul edilen Sağlık hizmetlerini, insanlığa  en iyi şekilde sunmak, hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutmak, tıbbi etik kurallara bağlı kalarak çalışmak, Hastanemizde ihtiyaç duyulan fiziksel mekan ve donanım seviyesini yükseltmek.

  VİZYONUMUZ

  Sürekli düşünen, yeniliklere açık, fikir üreten, konulara hep olumlu bakan bir ekip olarak çalışmak. İnsani ve ahlaki değerleri sürekli ön planda tutarak dünya insanına hizmet vermek.

  KALİTE POLİTİKAMIZ

  Sağlık Hizmetlerini, çağdaş standartlar doğrultusunda, etkili, güvenli, kesintisiz ve zamanında sunmak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmektir.

  Hastanemiz, bilgi, tecrübe ve güvenin üzerine yükseltilmiş bir temelle, ilkeli, dürüst, kaliteli ve güvenilir hizmet vermeyi amaç edinmiş çalışanları ve yönetimi ile bir bütün halinde yüksek performansla insan sağlığı için gereken çabayı gösterir.

  Kalite tüm çalışanların sorumluluğundadır.

  Katılımcı olmak, iyi iletişim kurmak, temiz, güvenli ve düzenli  bir çalışma ortamı sağlamak, sürekli iyileşmek  kalite için vazgeçilmez önceliklerimizdir.

  Biz, kendi alanımızda sürekli gelişen, beklentilere en iyi cevap veren bir ekip olarak,  en son teknoloji ile tüm sağlık gereksinimi olan insanlara hitap etmek hedefimizdir.

  Tüm çalışanlar, bu hedefe ulaşmamız ve zirvede sürekli kalabilmemiz için, gerekli itinayı göstermekle görevli ve sorumludur.

  TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

  • İnsana Saygı ve İnsan Odaklılık
  • Etkin ve Etkili Hizmet
  • Hizmette süreklilik ve Erişilebilirlik
  • Ekip Dayanışması ve İşbirliği
  • Eğitime, değişime ve gelişime daima açık olmak
  • Saygınlık, Güvenilirlik ve Dürüstlük
  • Tüm bireylere eşitlik ve hakkaniyet
  • Şeffaflık
  • Daima en iyiyi hedeflemek