Kalite Yönetim Sistemi Yapısı


KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Evde sağlık hizmetlerindeki Kalite Yönetim Sisteminin SKS ye uygun olarak hazırlanması, uygulatılması düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Kalite Yönetim Sistemindeki gelişmelerin uygulanmasından sorumlu kişidir.

KOMİTE

SKS kapsamında ve ya ilgili mevzuat gereği hastanede ilgili konuda yapılacak çalışmalarla ilgili olarak kararlar alarak çalışmaların yürütülmesini takip eder.

EKİP

SKS kapsamında ilgili çalışmaları yürütmek üzere üst yönetim tarafından görevlendirilir.

BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU

Bölümlerim SKS uygulamalarını yürütmek ve takip etmek üzere görevlendirilmiş ve kalite yönetim direktörüyle koordineli çalışan kişidir.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kurumdaki bütün SKS çalışmalarını koordine eden ve yürütülmesini sağlayan birim.