Misyon Vizyon Değerler

MİSYONUMUZ

Evde sağlık gereksinimi olan hasta/hasta yakınına koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini kendilerini güvende ve mutlu hissettikleri yaşam alanlarında; tıbbi etik ilkeler doğrultusunda hasta hakları ve mahremiyetini ön planda tutarak güvenilir, yaygın, etkili ve ileri düzeyde sunmak ve yaşam kalitesini yükseltmek.

VİZYONUMUZ

Bölgemizde evde sağlık hizmeti alması uygun görülen hastalarımıza bütüncül kalite anlayışıyla yaklaşan, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini sağlayan, erişimi kolay,toplumun değerlerine saygılı bir hizmet yaklaşımıyla evde sağlık hizmetlerinin yürütülmesini hedeflemektedir.

KALİTE POLİTİKASI (DEĞERLERİMİZ)

• Sağlık Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda; kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirip geliştirmek,
• Etikkurallar çerçevesinde; insan odaklı, güvenilir, şeffaf, çağdaş, ekonomik, hızlı, etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak,
• Merkezimize başvuran hasta ve yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, hasta güvenliğini sağlamak
• Hizmette süreklilik ve erişilebilirlik
• Tarafsız ve hakkaniyetli, bilimsel yaklaşımlara dayalı gelişime ve değişime açık hizmet sunmak
• Çalışan memnuniyetini göz önüne almak, çalışanlar ve hastalar tarafından tercih edilebilir şartları oluşturmak.
• İnsana, doğaya ve çevreye saygılı hizmet anlayışıyla ekip ruhu ve sosyal sorumluluk dayanışmasında bulunmak.