Evde Sağlık Hizmetleri


KOORDİNASYON MERKEZİ ULAŞIM BİLGİLERİ

Maltepe MAHALLESİ, Gümüşsuyu CADDESİ. No:62, 34010 Zeytinburnu/İstanbul 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

444 3833 (444 EVDE) KURUMSAL 0212 567 67 04/05 EVDE SAĞLIK HİZMETİ KAPSAMINDA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ

Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak değildir, daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, (hekim istemiyle) tetkik, tahlil, inr takibi, tedavi, tıbbi bakım hizmetlerinin verilmesi, (yara pansumanı, sütür pansumanı, mesane sondasının değiştirilmesi, nazogastrik sondanın değiştirilmesi, peg bakımı, sütür alınması gibi) ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim hizmetlerin verilmesini kapsar.

Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesi konusunda yardımcı olunur. 

Evde sağlık hizmetleri kapsamında verilebilecek diş hekimliği hizmetleri, klinik ortama taşınması mümkün ve gerekli olmayan hastalarda, hastalığın tipi ve derecesine göre ilgili uzman konsültasyonu sağlandıktan sonra; oral muayene, diş ve diş eti enfeksiyonları için medikasyon, özellikle çocuk hastalarda topikal florür uygulaması gibi koruyucu uygulamalar, hasta ve hasta yakınlarına oral hijyen eğitimi verilmesi, aspirasyon riski olan, mobil diş çekimleri, detertraj, sabit restorasyan gerektirmeyen total/parsiyel protez, daha önceden yapılmış olan protez ve tedavilerin kontrollerinin yapılması, protez vuruğunun alınması, kırık tamiri ve benzeri işlemleri kapsar. Ancak hastanın genel durumu ve hastalık sınıflaması ev ortamında tedavi olmasına imkân tanımıyor ise diş tabibince değerlendirilerek mutlaka ilgili ADSM’ne nakli sağlanır ve gerekli tedavisi burada yapılır.


EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞVURU KOŞULLARI 

Başvuru; hasta, hasta yakını, diğer kişi veya kurumlar tarafından 444 3 833 (444 EVDE) numaralı telefon hattı aranarak il koordinasyon merkezine yapılır. 

Hastaneden taburcu aşamasında olup evde sağlık hizmet ihtiyacı olduğu değerlendirilen hastalar, müdavi hekim tarafından koordinasyon merkezine bildirilir.

Koordinasyon merkezi, yapacağı ön değerlendirme neticesinde taleplerini uygun görülen hasta için, ikamet ettiği yerin yakınlığını, sağlık hizmeti ihtiyacının düzeyini ve hasta yoğunluğunu dikkate alarak, uygun gördüğü birimi görevlendirir. 

Görevlendirilen birim tarafından yapılan yerinde değerlendirme sonucunda başvurusu olumsuz neticelenenler ayrıntılı olarak bilgilendirilir. Hastanın evde sağlık hizmetine kabul edilip edilmediği koordinasyon merkezine iletilir. Hasta, bu neticeye ilişkin yeniden değerlendirme talebiyle evde sağlık hizmetleri komisyonuna müracaat edebilir. 

Evde sağlık hizmetleri kapsamında olmayan başvuru sahipleri, koordinasyon merkezi tarafından, talep edilen hizmet ile ilgili kurum ya da kuruluşlara yönlendirilecektir. 


RANDEVU ALMA BİLGİLERİ

Vakanın durumuna göre, günlük veya haftalık olarak belirlenen ziyaretler hasta yakınına bildirilir. Değişiklik yapılacaksa mutlaka hasta yakını bu konuda bilgilendirilir. Planlananın dışında ihtiyacı gelişen hasta için hasta yakını birimi arar ve uygun olan en yakın gün için randevu defterine yazılır. Acil hizmeti için bireyler 112 ye yönlendirilebilir. 

ANLAŞMALI OLDUKLARI KURUM BİLGİLERİ

-
Ziraat Bankası
-
Vakıf Bank
-
Şeker Bank
-
Halk Bank