HASTANEMİZDE STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER
28 Eylül 2022

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER


-İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ EK 2  FORMU (2 NÜSHA VE OKULDAN ONAYLI ŞEKİLDE)

-ÖĞRENCİ ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU (2 NÜSHA VE OKULDAN ONAYLI ŞEKİLDE)

-KİMLİK FOTOKOPİSİ

-ÖĞRENCİ BELGESİ

-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALDIĞINA DAİR BELGE

-SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ

-FOTOĞRAF (1 ADET)

-ZİRAAT BANKASI’NDAN IBAN NUMARASININ YAZILI OLDUĞU EVRAK

-AİLE HEKİMLİĞİNDE TETANOZ AŞISI YAPILDIĞINI GÖSTERİR AŞI KARTI VE HEPATİT B AŞI KARTI(
seroloji tetkik sonucuna göre)

-TEK HEKİM RAPORU : ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşyerlerinde Çalışabilir’ ibaresi veya hastanede staj yapabilir ibaresi bulunmalı (Stajyerlerin tek hekim raporu; kurumumuzda staj yapacak öğrenciler için, Başhekimlikçe belirlenen uzman hekimler tarafından verilecek olup ,stajyerlerin öncelikle hastanemiz eğitim birimine başvurması gerekmektedir.)

-KAN TETKİK SONUÇLARI ;HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti- HIV, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları,(daha önce yapılmış tetkikler staj başlangıcından en fazla iki ay öncesine ait olması şartı ile kabul edilmektedir.)

-Akciğer grafisi,anemnez ve fiziki muayene sonucuna göre ek tetkik istenebilir.


  BÖLÜM BAZLI İSTENEN EK TETKİK VE BENZERİ BELGELER


-Patoloji Laboratuvarında staja başlayacaklardan; yukarıdaki tetkiklere ek olarak anamnez, fiziki muayene ve hemogram sonucuna göre uzman hekim gerekli gördüğü takdirde atipik hücre açısından periferik yayma(Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Hematoloji Uzmanı tarafından yapılır)

-Diyetisyen bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak hijyen eğitimi belgesi

-Hemşirelik Bölümü, Yenidoğan ve Çocuk bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak HepatitA suçiçeği(AntiHAVIgG, VZVIgG) Markerları                                                 
-Mikrobiyoloji Laboratuvarında staj yapacak öğrencilerden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak Hepatit A(Anti HAV IgG) markerları