T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi

Personel Çalışmasına Dayalı Hizmet Alımı


Personel çalışmasına dayalı hizmet alımı personelinin sürekli işçi olarak istihdamına yönelik sınavı ile ilgili duyuru.Sınav konuları;

 - Tabi Olunan Mevzuatlar (İş Kanunu, Güvenlik Personeli İçin 5188 vb.)
      - Hizmet İçi Eğitimler
      - Görev Tanımı ve Sorumlulukları
      - Analitik ve Ekip Yaklaşımı
 
 
       Not: Hizmet İçi Eğitim Dökümanlarına İlgili Proje Sorumlularından Ulaşabilirsiniz. 


Sınav giriş listesi: Sınav listesi