Palyatif Bakım Merkezi

  1. PALYATİF BAKIM MERKEZİ

Palyatif bakım; Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşımdır. İleri Dönem Kanser Hastalığı, Kas ve sinir tutulmasıyla giden ilerleyici motor nöron hastalıkları, İleri dönem alzheimer hastalığı ve demans, Amyotrofik lateral skleroz, Multiple Skleroz, Musculer Distrofi, İleri dönem Parkinson hastalığı, İleri dönem felç, İleri dönem organ yetmezlikleri hizmet verilecek hasta gruplarıdır.

Hastanemiz bünyesinde B blok 4. Katta 10 yataklı Palyatif Bakım Merkezi hizmet vermektedir. Sorunlardaki çeşitlilik nedeniyle palyatif bakım, farklı disiplinler arası iletişim ve koordinasyon, dolayısıyla iyi bir ekip çalışması gerektirir. Bu ekipte ilgili klinisyen hekimler, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve gereğinde din görevlisi yer alır. Hastaların  24 saat Refakatçi bulundurma zorunluluğu vardır.  

Birim Hakkında

14 Eylül 2022