Amaç ve Hedeflerimiz
06 Eylül 2022

Amaçlarımız

Ulusal ve Uluslar arası standartlara uygun, kaliteli tıbbi bakım hizmeti vererek hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek.

Çalışanlarımızın sağlık hizmet sunumunda kurumsal aidiyet ve performanslarının en üst seviyeye ulaştırarak memnuniyetlerini yükseltmek.

Sorumlulukları yerine 
getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek.

Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak.

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak.

Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak.

Hedeflerimiz

Belirlenen Ulusal ve Uluslar arası standartlara göre, hastalarımızın görüş ve önerilerini de dikkate alarak tıbbi tedavi ve bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi.

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi.

Kurumsal Mevzuat ve 
yönetmeliklere uygun hareket etmek.

Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma.

İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak.

Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.