Amaç ve Hedeflerimiz
05 Mayıs 2023

Amaçlarımız

İyi yönetim kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı kapasite.

Ulusal ve Uluslar arası standartlara uygun, kaliteli tıbbi bakım hizmeti vererek hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek.

Çalışanlarımızın sağlık hizmet sunumunda kurumsal aidiyet ve performanslarının en üst seviyeye ulaştırarak memnuniyetlerini yükseltmek.

Sorumlulukları yerine 
getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek.

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak.

Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak.

İş sağlığını iyileştirmek, çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek.

İnsan odaklı, güvenli, kaliteli, nitelikli, erişilebilir sağlık hizmeti sunmak.

Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek.

Hedeflerimiz

İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapıyı güçlendirmek, kurumsallaşmayı sağlamak.

Hastanenin fiziksel, teknolojik, donanımsal, hizmet altyapısını, kapasitesini iyileştirmek, arttırmak

Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumun korunması için her türlü tedbirin alınması ve sağlıklı davranışların geliştirilmesini sağlamak.

Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak.

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak.

Çalışan memnuniyetimizi yükseltmek.

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçları tespit etmek.

Tüm çalışanların sağlık taramalarını yaptırmalarını sağlamak.

Belirlenen Ulusal ve Uluslar arası standartlara göre, hastalarımızın görüş ve önerilerini de dikkate alarak tıbbi tedavi ve bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi.


Kurumsal Mevzuat ve 
yönetmeliklere uygun hareket etmek.

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma.

İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak.

Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.