Ameliyathane

  1. AMELİYATHANE

Hasta Güvenliği ve çalışan güvenliğini hedefleyen, anestezi ve cerrahi ekipmanları ile  6 odalı ameliyathanemizde  cerrahi işlemler başarı ile yapılmaktadır.

Birim Hakkında

14 Eylül 2022