Ekg (Elektrokardiyografi)

  1. EKG (ELEKTROKARDİYOGRAFİ)

EKG çekimi, Kalpte bulunan elektriksel aktiviteyi ve kalbin ritmini grafik olarak kaydeden bir tetkiktir. Çekim için belli yerlere (kollar, bacak ve göğüs)  elektrotlar bağlanır. Bu elektrotlar kalbin her atımında ürettiği elektrik sinyallerini algılayarak bir grafik kâğıda kaydeder.


Birim Hakkında

14 Eylül 2022