Birim Hakkında
14 Şubat 2023

Tesis için gerekli Biyomedikal Demirbaş malzemelerin (EKG Cihazı, USG Cihazı vb.) taleplerini teknik şartnameleri ile birlikte kabul eder.Malzeme taleplerini Talep Takip Sistemine girişini yapar ve sistem üzerinden satın alma ihtiyaç belirleme komisyonun onayına sunar.Satın alınıp firmalardan gelen biyomedikal demirbaş malzemelerin muayene komisyonunu düzenleyip talep eden ilgili kişilerin onayını alır ve Sağlık Bakanlığı Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (M.K.Y.S.) ‘ne girişini yapar.Biyomedikal Demirbaş malzemeyi kullanacak birime M.K.Y.S. üzerinden zimmetleme işlemi ve malzeme teslimi yapar. Hasta ve çalışanları tıbbi cihazların zararlı etkilerinden korumak için gerekli tedbirleri alır ve cihazların amaca uygun, verimli çalışıp çalışmadığının takibini yapar. Kullanım dışı kalan ve iade olan malzemelerin depo da muhafazasını sağlar, hurda olarak gelen biyomedikal demirbaş malzemelerin ise M.K.Y.S. üzerinden hurdaya düşüm işlemlerini yapar.Biyomedikal Demirbaş malzemelerin amortismanlarını hesaplayıp ilgili kuruma bildirir.