Kurumsal
08 Aralık 2021

Hastanemiz 1970 yılında İstanbul Sağmalcılar bölgesinde 20 yatak kapasiteli olarak Adalet ve Sağlık Bakanlıkları arasında yapılan bir protokolle mahkûm hastalara hizmet amacıyla açılmıştır. 1990'lı yıllarda 300m2’lik alan üzerine 4 katlı olarak bugünkü yeni bina İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, mahkûmlara ek olarak sivil halka da hizmet vermek üzere yapılmış ve hastanemiz 50 yatak kapasiteli Hastane haline gelmiştir. Ancak hasta müracaat sayısının giderek artması nedeniyle 1992 yılında 2 katlı 450 m2 büyüklüğündeki poliklinik binası hibe yoluyla yaptırılarak hizmete açılmıştır. Şu anda acil ve poliklinik hizmetleri bu binada verilmektedir. Artan ihtiyacı karşılamak üzere 1993 yılında başlanan ikinci ek bina ise 2003 yılında Bayrampaşa Belediyesi, Kaymakamlığı ve çevredeki işadamları ile yapılan işbirliği sonucunda yapılan bağışlarla halkın hizmetine açılmıştır ve hastanemiz 100 yataklı hale gelmiştir. Yeri yıllar önce ayrıldığı halde bir türlü yapılamayan ve büyük ihtiyaç haline gelen hastane asansörü de yine bağış olarak yapılarak 01.10.2003 tarihinde hizmete sunulmuştur. Bayrampaşa Belediyesince hastane bahçesi düzenlemesi de yapılarak ışıklandırılması sağlanmış ve otopark alanı genişletilmiştir. Ayrıca hiç hizmet aracı olmayan hastanemize, bağışla 2 adet hizmet aracı kazandırılmıştır. 2004 yılında daha da artan hasta sayısı nedeniyle iki bina arasındaki alan bağışlarla tek kat olarak kapatılmış ve bu alan içerisine, veznelerle birlikte, kantin, bekleme alanı düzenlenmiştir. Yine 2003–2004 yıllarında artan yoğun hasta potansiyeli nedeniyle ihtiyaç üzerine 2 Ameliyathaneye ek olarak, 3 adet ameliyathane daha yine bağışlarla yapılarak Ameliyathane sayısı 5’ e çıkartılmıştır. Böylece 2003 yılında günde 5-6 ameliyat yapılırken, hastanemizde 2004 yılından bu yana günde 25-30 ameliyat yapılabilmektedir, 2016 yılına geldimizde ise bu sayı 65-70 ameliyat yapabilen modern bir hastane olmuştur. Hastanemizde deprem yönünden yapılan etüt sonucunda güçlendirilmesine karar verilmiş olup İl Özel İdaresince 2009 yılında başlanan güçlendirme inşaatları 2012 sonunda bitirilmiştir.
Böylece hastanemiz modernize edilip çağdaş hala getirilmiştir. Odalarımızın %75'i tek kişilik içerisinde tuvalet ve banyolu olarak hizmet vermektedir. En son haliyle hastanemiz de günde 4500'e yakın hasta muayene edilmekte, 70 civarında ameliyat yapılmaktadır. Bayrampaşa Devlet Hastanesi olarak 300 yataklı yeni modern bir hastane yapılmasına karar verilmiş olup halen proje ve yer tahsis aşamasında çalışmalar Bakanlığımızca sürdürülmektedir.

Misyon
Yaşamın her döneminde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bireyle, çağdaş tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, alanında deneyimli kadrosu ile güvenilir, hasta odaklı, insan haklarına saygılı etik kurallarla bağlı kaliteli tanı ve tedavi hizmeti sunmayı vaat ederek sağlık alanında öncü bir kuruluş olmaktır.

Vizyon
Çağdaş tıp ve teknolojiyi takip eden alanında deneyimli kadrosu ile kaliteli sağlık hizmeti sunan güvenilir, çalışan ve hasta memnuniyetini ön planda tutan bir sağlık kuruluşu olmaktır.

Kalite Politikamız
Çalışmaktan mutluluk duyan, güler yüzlü, yetenekli ve deneyimli bir ekip oluşturarak hastalarımızın sağlıkla ilgili her türlü sorununu bilimsel ve yasal çerçevede etik ilkelere uygun bir şekilde en kısa zamanda çözümlemek ve çevreye ve topluma saygılı bir kuruluş olmaktır.

Değerlerimiz
Hasta Memnuniyeti
Bilimsel Çalışmalar
Gösterge Yönetimi (Klinik/Bölüm Bazlı)
Sorumluluk, Aidiyet
Ekip Çalışması
Tıbbi Hizmet Kalitesi
Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
Bilgi ve Deneyim
Topluma Daha İyi Sağlık Hizmetinin Sunulmasını Amaçlayan Politikalar
Çalışan Sağlığı ve Memnuniyetine Verilen Önem