Birim Hakkında
14 Şubat 2023

Amaç ve gereksinimlerine uygun olacak şekilde hizmet içi eğitim programlarını planlar, yürütür ve değerlendirir.
Hastanede göreve başlayanların genel oryantasyon eğitimlerini planlar, yürütür ve değerlendirir; genel oryantasyon eğitimi sonrası birim oryantasyon eğitimlerini yaparak ve kurum prosedürleri ile belirlenmiş değerlendirme araçlarını kullanarak birime uyumlarını takip eder.
Eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanmasında gerekli hallerde ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapar, eğitim ortamı için gerekli kaynak ve malzemelerin kontrolünü sağlar.
Hastanede yapılan diğer eğitim programları ile koordinasyonu sağlamak üzere ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olur.
Hizmet içi eğitim ve genel oryantasyon eğitimine katılanlara ait kayıtların tutulmasını sağlar ve takibini yapar.
Gerçekleştirilen eğitim programlarını değerlendirir ve sonuçlara göre gerekli değişiklikleri yapar, belirlenen eksikliklere göre eğitim planlar.
Hemşirelik hizmetlerinin ve hasta bakımının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapar ve projeler geliştirir. Gerçekleştirilen araştırma ve proje sonuçlarının klinik uygulamaya yansımasını sağlar.
Hemşirelik alanında bilimsel araştırma ve çalışma yapmak isteyen hemşire, ebe ve sağlık memurlarına rehberlik eder.
Hasta ve hasta yakınları için bilgilendirme amaçlı broşür, afiş, kitapçık v.b. hazırlar, hasta ve hasta yakınlarının eğitimine katkıda bulunur.
Stajyerlerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturur, okul-hastane işbirliğini sağlar.