Birim Hakkında
14 Şubat 2023

Çalışanların aylık maaşlarını yapar, ilgili muhasebe müdürlüğü ile kontrol edip hesaplarına aktarır.
Terfi eden personellerin terfi farklarını yapar ve muhasebe müdürlüğüne iletir.
Döner sermaye ek ödemelerini yapar ve personelin hesabına aktarılmasını sağlar.
Radyasyona maruz kalarak çalışan personellerin yıpranma tazminatlarını aylık ve yılsonu emekli keseneklerine yansıtır.
Çalışanın tayini esnasında personel nakil formlarını temin ederek onaylatır.
Sendika kesinti listesini hazırlayarak ilgili sendikalara havale eder.
Geçici görev yolluklarını yaptırır.
Sürekli görev yolluklarını yaptırır.
İcra dairelerden olan kesintileri yapmak ve ilgili icra dairelerine yatırır.
Yeni göreve başlayan ve görevden ayrılan personelin işlemlerini yaptırır.
Çalışanların emeklilik işlemlerini yaptırır.
Aylık emeklilik kesintilerini SGK ’na gönderir.
Çalışanın geçmişe yönelik alacaklarını hesaplamak gereğini yerine getirir.
Nöbet ve icap ücretlerini hesaplar.