Değerlerimiz
14 Şubat 2023

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

  • İnsana Saygı ve İnsan Odaklılık
  • Etkin ve Etkili Hizmet
  • Hizmette süreklilik ve Erişilebilirlik
  • Ekip Dayanışması ve İşbirliği
  • Eğitime, değişime ve gelişime daima açık olmak
  • Saygınlık, Güvenilirlik ve Dürüstlük
  • Tüm bireylere eşitlik ve hakkaniyet
  • Şeffaflık
  • Daima en iyiyi hedeflemek