Birim Hakkında
05 Ekim 2022

Sağlık çalışanlarının sundukları hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri hak ihlalleri, davranışsal boyutta risk faktörleri, şiddet eylemlerini tanımlayarak koruyucu ve önleyici tedbirleri oluşturulur. çalışanların sözlü veya yazılı şikâyet, dilek ve önerileri alınır. Beyaz kod bildirimleri takip edilir.