Ekokardiyografi

  1. EKOKARDİYOGRAFİ

Ekokardiyografi Kalbin ultrasonla değerlendirilmesi yöntemidir. Kalp kaslarının kasılması, kalp kapakları, kalp delikleri, doğumsal kalp hastalıkları, aort ve pulmoner damarlar detaylı bir şekilde değerlendirilebilmektedir. 

Birim Hakkında

14 Eylül 2022