Birim Hakkında
14 Şubat 2023

Görevli olduğu birimde Hastanenin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hizmetlerin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlar.
Sistemde oluşabilecek arızalara anında müdahale edip, gerekirse ilgili diğer teknik personeli yardıma çağırır.
Hastanenin gizli bilgilerini gizlilik prensibine uygun yürütür.
Hastane bilgisayarlarının donanım eksikliklerini yerinde tespit edip, en kısa zamanda teminini sağlar.
Hastane bilgisayarlarının envanterini çıkarır ve takip eder.
Hastanemizde bilgisayar otomasyon sisteminin yaygınlaştırılması çerçevesinde düzenli veri girilmesini sağlamak amacıyla, bilgisayar ve hastane programını yeni kullanmaya başlayan personele eğitim verir.
Bilgi İşlem Birimindeki bilgilerin yedeklenmesini sağlar ve takip eder.
Birimindeki Hizmet Kalite Standartlarının tamamlanmasını sağlar.