Dahiliye (İç Hastalıkları)

Poliklinik Hakkında

  1. Dahiliye (İç Hastalıkları)

Hipertansiyon, hiperkolesterolemi, üst ve alt solunum yolu hastalıkları, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, obezite (şişmanlık), romatizmal hastalıklar, kan hastalıkları gibi genel dahili hastalıkların ayaktan ve gerekirse yatarak tedavileri, dahiliye dışı birimlerden istenen (pre-operatif değerlendirmeler dahil) konsültasyonlar, Yoğun Bakım Ünitesinden istenen konsültasyonlar ile hastaların takip, bakım ve tedavisi yapılmaktadır.

14 Eylül 2022