Hepatit Polikliniği hizmete açılmıştır
11 Mart 2019

Viral hepatitler dünya için önemli bir sorundur. Hepatit A(HAV)'nın gelişmişlik derecesi değişik toplumlarda insanların %70-90’ı hepatiti sessiz veya sarılıklı bir şekilde kronikleşmeden akut tabloda geçirmiştir.

Hepatit B(HBV) ve Hepatit C(HCV) değişik oranlarda kronikleşerek siroz ve karaciğer kanseri gibi arzu edilmeyen hastalıklara yol açarlar. Dünyada her 3 kişiden bir kişi HBV ile karşılaşmakta ve HBV taşıyıcılarının sayısının tüm dünyada 400-500 milyon olduğu bilinmektedir. HBV insanlara çocukluk çağında bulaşırsa %90, erişkin yaşta bulaşırsa %5 oranında kronikleşmektedir. Bulaşma virüsle bulaşık kan ve diğer vücut sıvılarının deri ve mukoza yoluyla geçmesi, cinsel yol ve anneden çocuğa doğum sırasında ve sonrasında geçmesi ile olmaktadır. Özellikle virüsün geçişinde enjektörler,berberler, dövme, akupunktur, aile içi ve cinsel temas ile bulaştığı gibi, diş hekimlerinden yeterince temizlenmemiş cerrahi araç ve gereçler önemli rol oynamaktadır. Ev içinde ortak kullanılan diş fırçaları, oyuncaklar, kaşık- çatal, traş bıçakları, havlular da bulaşmada önemlidir. HBV den korunmak için ülkemizde çocukluk çağında aşılama yapılmaktadır. Ancak HBV olduğunu bilmeyen insanlar, kanser veya bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullandığı zaman, bu hastalık oldukça sinsi seyrederek karaciğer sirozuna neden olmaktadır.

Hepatit C ise halen tedavi edilebilen ancak hiçbir klinik belirti vermeden, hastaların %70’inde kronikleşen bir viral hastalıktır. Ülkemizde de %0.5-1 sıklığındaHCV olgusu vardır ve aşısı yoktur.  Özellikle damar içi ilaç kullanan ve daha önceden kontrolsüz kan ve kan ürünleri kullananlarda kronik HCV olguları, bazen karaciğer dışı klinik bulgularla kendini gösterebilir.  Özellikle cilt hastalığı olanlar, romatizmal şikayet, metabolik ve kanser hastaları, tedavi öncesi bu testleri mutlaka yaptırmaları gerekmektedir.

Hastanemiz olarak kronik viral hepatit olan olgularda korunma, kişinin hastalığı hakkında bilgilendirilmesini ve taşıyıcı olanlarda hastalığın aktifleşmesini önlemek ve gereğinde tedavi edilmesini sağlamak amacıyla Hepatit polikliniği ayrıcalığı ile hastalarımıza hizmete başlamış bulunmaktayız.

 
Uzm. Dr. Ramazan KORKUSUZ