Yoğun Bakım
08 Mayıs 2018

GENEL ÖZELLİKLER: 01/02/2014 tarihinden bu yana hizmet veren birimimiz 4 yatak, 2 adet invaziv non invaziv ventilatör ile hizmet vermektedir. Birimimizde 1 birim sorumlusu, 1 anestezi uzmanı ve 4 adet hemşire görev yapmaktadır.

HASTA POTANSİYELİ: Birimimiz 1. Basamak yoğun bakım olarak hizmet vermektedir. Acil servis, poliklinik, ameliyathane ve diğer servislerden 24 saate yakın takibi gereken hastaların yatırıldığı ve tedavi edildiği yoğun bakımdır. 

YATAK SAYISI: Yoğun bakım birimimiz 4 adet yatakla hizmet vermektedir.