Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

  1. Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Psikiyatri; insan psikolojisi, ruh hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle ilgilenen uzmanlık alanıdır. Erişkin Psikiyatri, 18 yaş ve üzeri kişilerde görülen ruhsal hastalıkların tanısının konulmasını ve tedavi edilmesini amaçlayan psikiyatri dalı olarak tanımlanır.

 

 Psikiyatri polikliniğimizde; depresyon ve diğer duygu durum bozuklukları, panik bozukluğu ve diğer bunaltı bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, alkol ve madde bağımlılığı, evlilik ve uyum sorunları, cinsel sorunlar, yeme bozuklukları, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan ruhsal sorunların tedavisi yapılmaktadır.

Poliklinik Hakkında

  1. Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Psikiyatri; insan psikolojisi, ruh hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle ilgilenen uzmanlık alanıdır. Erişkin Psikiyatri, 18 yaş ve üzeri kişilerde görülen ruhsal hastalıkların tanısının konulmasını ve tedavi edilmesini amaçlayan psikiyatri dalı olarak tanımlanır.

 

 Psikiyatri polikliniğimizde; depresyon ve diğer duygu durum bozuklukları, panik bozukluğu ve diğer bunaltı bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, alkol ve madde bağımlılığı, evlilik ve uyum sorunları, cinsel sorunlar, yeme bozuklukları, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan ruhsal sorunların tedavisi yapılmaktadır.

14 Eylül 2022