Göz Hastalıkları

  1. Göz Hastalıkları

Poliklinikte genel göz hastalıklarına yönelik tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

Göz Kliniğimizde göz hastalıklarının önüne geçmek amacıyla ilk olarak düzenli göz muayeneleri gerçekleştirilmekte ve hastaya uygun olan gözlük veya lens tipleri belirlenmektedir.

Glokom (Göz Tansiyonu); Göz tansiyonu olarak bilinen glokom hastalığında, göz içindeki sıvı basıncı artarak görme için gerekli olan göz sinirine zarar vermektedir. Sıklıkla 40 yaşın üstündeki kişilerde ve genellikle her iki gözde görülen glokom, oldukça yaygın bir göz hastalığıdır. Özellikle ileri yaşlarda önemli körlük nedenlerinden birisidir. Glokom bir çok hasta tarafından ancak ileri dönemde ve belirgin görme kaybı ortaya çıktığında fark edilir.
Görme kaybı oluştuktan sonra geri dönüş olmadığından erken tanı çok önemlidir.
Glokom, 3 farklı tipte görülür:

Açık Açılı Glokom: Toplumda en sık görülen glokom tipidir. Erken dönemde hiç belirti vermez. Sinsi seyirli olup, yıllar içinde yavaş yavaş ilerler. Hastalık ilerledikçe görme ve görme alanı kayıpları ortaya çıkar, artık bu safhada göz siniri hasarını geri döndürmek, iyileştirmek mümkün değildir.

Kapalı Açılı Glokom: Bazı kişilerde göz sıvısını boşaltan kanalların bulunduğu açı bölgesi yapısal olarak dardır.
Bazı nedenlerle açı ve kanallar tamamen kapanarak göz tansiyonu aniden çok yükselir. Bu durumda çok şiddetli göz ağrısı hissedilir, bulantı-kusma olabilir. Göz kızarır, görme azalır. Hastalar ışıkların çevresinde haleler, gökkuşağı gibi renkler görürler. "Akut Glokom Krizi" denilen bu durumda acilen göz doktoruna başvurulmalıdır, tedavi geciktirilirse görme kaybedilir.

Konjenital (Doğuştan) Glokom: Doğuştan itibaren vardır. Bebeklerde göz çeperi esnek olduğu için göz içi basıncının artması gözlerde büyümeye neden olur. Bulanıklaşma, ışığa karşı hassasiyet ve sulanma diğer belirtilerdir. Gözlerinde sulanma olan bebeklerde daha çok gözyaşı kanalının tıkanıklığı söz konusu olsa da
bu bebeklerin glokom yönünden de incelenmeleri gerekir.

Göz Tembelliği ( Amblyopi): Çocukluğun erken döneminde görülür. Bir göz iyi görürken, diğerinin aynı seviyede görmemesi durumunda az gören göze “amblyopik” denir. Genellikle tek gözde görülür. Erken tanı önemlidir. Bu nedenle ailelerin çocuklarını takip etmeleri ve göz muayenesi ihmal edilmemelidir.

Katarakt: Katarakt, gözdeki doğal merceğin saydamlığını kaybetmesidir. Halk dilinde “perde” veya “aksu” diye de adlandırılır. Katarakt, göz merceğinde oluşan bulanık ya da kesif bölgelerdir. Saydamlığı bozulan lens isli, buzlu veya lekeli cam gibi olur ve görme ile ilgili şikayetler başlar. Cisimler şekilsiz bulanık veya zayıf görülür. Göz yorgunluğu ve baş ağrısı oluşur. Gözdeki bu değişimlerin, kalıcı görüş kaybı riski taşıdığı unutulmamalıdır.

Tıbbi tedavi ilaç, göz damlası, egzersiz ya da gözlükle katarakt yok edilemez. Tedavi, cerrahi yöntemle gözdeki kataraktlı lensin saydam göz içi lensi ile değiştirilmesidir. Görme bozukluğu, kişinin günlük yaşamını aksatacak kadar ileri seviyedeyse, katarakt ameliyatla alınmalıdır. Doğumsal kataraktlarda ise, görmenin engellendiği her durumda vakit kaybetmeden ameliyat yapılmalıdır.

Miyopi: Gözün yapısının normalden uzun olmasına bağlı olarak uzağı net görememesidir. Miyopide göze gelen ışınlar retinanın üzerinde değil de önünde odaklanır. Miyop olan insanlar uzaktaki nesneleri ve işaretleri görmede zorluk çeker, ancak yakın olan nesneleri açıkça görebilirler.

Hipermetropi: Yakını görememe durumu olarak bilinir. Hipermetrop kişilerde göz küresi, genellikle normalden daha kısadır. Bu nedenle göz merceğinin yakındaki cisimlerden gelen ışınları retina üzerinde odaklaştırması güçleşir. Bunun yanı sıra, korneanın düzlüğü veya göz merceğinin inceliği hipermetropi nedeni olabilir.
Hipermetrop çocuklar, genellikle hem uzağı hem yakını iyi görürler. Çünkü göz merceğinin odaklama yeteneği, gözün kısalığını karşılamaya yetecek kadar kuvvetlidir. Hipermetropi çocuklarda şaşılıkla birlikte görülebilir. Çocuklarda baş ağrıları ve okumaya karşı ilgisizlik gibi görme dışı belirtiler, hipermetropinin işareti olabilir.

Sarı Nokta Hastalığı: Gözün arkasında bulunan sinir tabakası makula (sarı nokta) merkezi, net bir şekilde görmeyi ve okuma, araç sürme vb. aktivitelerin gerçekleştirilmesini sağlar. Makula yeterli çalışmadığında
görme alanının merkezinde bulanık fark edilir. Okuma esnasında sayfada kelimeler flulaşır ve düz çizgiler bozulmuş gibi görülür. Sarı nokta hastalığı (makula dejeneresansı), yaşa bağlı olarak
ortaya çıkan ve genellikle 60 yaş üstü grupta sıklıkla karşılaşılan yaygın bir göz hastalığıdır.

Şaşılık (göz kayması), gözlerin farklı yönlere bakması durumudur. Genellikle çocuklarda görülür, ancak erişkinlerde de gelişebilir. Şaşılıkta yalnızca bir gözde kayma olabilir ya da gözler değişerek
bakışlar kayabilir. Gözlerde kayma olduğunda, beyinde iki farklı görüntü algısı oluşacağından, görmede derinlik hissinde ve her iki gözle sağlanan görüşte azalmaya yol açacaktır. Yetişkinlerde ise çift görme şikayeti dikkati çeker.
Özellikle ailesinde şaşılık veya göz tembelliği olan çocuklar ile 4. aydan itibaren gözlerinde kayma fark edilen bebekler için mutlaka uzman bir göz hekimine başvurulması gerekir. Bunun yanı sıra
her çocukta 3 yaşından itibaren rutin göz muayeneleri ihmal edilmemelidir.

Poliklinik Hakkında

  1. Göz Hastalıkları

Poliklinikte genel göz hastalıklarına yönelik tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

Göz Kliniğimizde göz hastalıklarının önüne geçmek amacıyla ilk olarak düzenli göz muayeneleri gerçekleştirilmekte ve hastaya uygun olan gözlük veya lens tipleri belirlenmektedir.

Glokom (Göz Tansiyonu); Göz tansiyonu olarak bilinen glokom hastalığında, göz içindeki sıvı basıncı artarak görme için gerekli olan göz sinirine zarar vermektedir. Sıklıkla 40 yaşın üstündeki kişilerde ve genellikle her iki gözde görülen glokom, oldukça yaygın bir göz hastalığıdır. Özellikle ileri yaşlarda önemli körlük nedenlerinden birisidir. Glokom bir çok hasta tarafından ancak ileri dönemde ve belirgin görme kaybı ortaya çıktığında fark edilir.
Görme kaybı oluştuktan sonra geri dönüş olmadığından erken tanı çok önemlidir.
Glokom, 3 farklı tipte görülür:

Açık Açılı Glokom: Toplumda en sık görülen glokom tipidir. Erken dönemde hiç belirti vermez. Sinsi seyirli olup, yıllar içinde yavaş yavaş ilerler. Hastalık ilerledikçe görme ve görme alanı kayıpları ortaya çıkar, artık bu safhada göz siniri hasarını geri döndürmek, iyileştirmek mümkün değildir.

Kapalı Açılı Glokom: Bazı kişilerde göz sıvısını boşaltan kanalların bulunduğu açı bölgesi yapısal olarak dardır.
Bazı nedenlerle açı ve kanallar tamamen kapanarak göz tansiyonu aniden çok yükselir. Bu durumda çok şiddetli göz ağrısı hissedilir, bulantı-kusma olabilir. Göz kızarır, görme azalır. Hastalar ışıkların çevresinde haleler, gökkuşağı gibi renkler görürler. "Akut Glokom Krizi" denilen bu durumda acilen göz doktoruna başvurulmalıdır, tedavi geciktirilirse görme kaybedilir.

Konjenital (Doğuştan) Glokom: Doğuştan itibaren vardır. Bebeklerde göz çeperi esnek olduğu için göz içi basıncının artması gözlerde büyümeye neden olur. Bulanıklaşma, ışığa karşı hassasiyet ve sulanma diğer belirtilerdir. Gözlerinde sulanma olan bebeklerde daha çok gözyaşı kanalının tıkanıklığı söz konusu olsa da
bu bebeklerin glokom yönünden de incelenmeleri gerekir.

Göz Tembelliği ( Amblyopi): Çocukluğun erken döneminde görülür. Bir göz iyi görürken, diğerinin aynı seviyede görmemesi durumunda az gören göze “amblyopik” denir. Genellikle tek gözde görülür. Erken tanı önemlidir. Bu nedenle ailelerin çocuklarını takip etmeleri ve göz muayenesi ihmal edilmemelidir.

Katarakt: Katarakt, gözdeki doğal merceğin saydamlığını kaybetmesidir. Halk dilinde “perde” veya “aksu” diye de adlandırılır. Katarakt, göz merceğinde oluşan bulanık ya da kesif bölgelerdir. Saydamlığı bozulan lens isli, buzlu veya lekeli cam gibi olur ve görme ile ilgili şikayetler başlar. Cisimler şekilsiz bulanık veya zayıf görülür. Göz yorgunluğu ve baş ağrısı oluşur. Gözdeki bu değişimlerin, kalıcı görüş kaybı riski taşıdığı unutulmamalıdır.

Tıbbi tedavi ilaç, göz damlası, egzersiz ya da gözlükle katarakt yok edilemez. Tedavi, cerrahi yöntemle gözdeki kataraktlı lensin saydam göz içi lensi ile değiştirilmesidir. Görme bozukluğu, kişinin günlük yaşamını aksatacak kadar ileri seviyedeyse, katarakt ameliyatla alınmalıdır. Doğumsal kataraktlarda ise, görmenin engellendiği her durumda vakit kaybetmeden ameliyat yapılmalıdır.

Miyopi: Gözün yapısının normalden uzun olmasına bağlı olarak uzağı net görememesidir. Miyopide göze gelen ışınlar retinanın üzerinde değil de önünde odaklanır. Miyop olan insanlar uzaktaki nesneleri ve işaretleri görmede zorluk çeker, ancak yakın olan nesneleri açıkça görebilirler.

Hipermetropi: Yakını görememe durumu olarak bilinir. Hipermetrop kişilerde göz küresi, genellikle normalden daha kısadır. Bu nedenle göz merceğinin yakındaki cisimlerden gelen ışınları retina üzerinde odaklaştırması güçleşir. Bunun yanı sıra, korneanın düzlüğü veya göz merceğinin inceliği hipermetropi nedeni olabilir.
Hipermetrop çocuklar, genellikle hem uzağı hem yakını iyi görürler. Çünkü göz merceğinin odaklama yeteneği, gözün kısalığını karşılamaya yetecek kadar kuvvetlidir. Hipermetropi çocuklarda şaşılıkla birlikte görülebilir. Çocuklarda baş ağrıları ve okumaya karşı ilgisizlik gibi görme dışı belirtiler, hipermetropinin işareti olabilir.

Sarı Nokta Hastalığı: Gözün arkasında bulunan sinir tabakası makula (sarı nokta) merkezi, net bir şekilde görmeyi ve okuma, araç sürme vb. aktivitelerin gerçekleştirilmesini sağlar. Makula yeterli çalışmadığında
görme alanının merkezinde bulanık fark edilir. Okuma esnasında sayfada kelimeler flulaşır ve düz çizgiler bozulmuş gibi görülür. Sarı nokta hastalığı (makula dejeneresansı), yaşa bağlı olarak
ortaya çıkan ve genellikle 60 yaş üstü grupta sıklıkla karşılaşılan yaygın bir göz hastalığıdır.

Şaşılık (göz kayması), gözlerin farklı yönlere bakması durumudur. Genellikle çocuklarda görülür, ancak erişkinlerde de gelişebilir. Şaşılıkta yalnızca bir gözde kayma olabilir ya da gözler değişerek
bakışlar kayabilir. Gözlerde kayma olduğunda, beyinde iki farklı görüntü algısı oluşacağından, görmede derinlik hissinde ve her iki gözle sağlanan görüşte azalmaya yol açacaktır. Yetişkinlerde ise çift görme şikayeti dikkati çeker.
Özellikle ailesinde şaşılık veya göz tembelliği olan çocuklar ile 4. aydan itibaren gözlerinde kayma fark edilen bebekler için mutlaka uzman bir göz hekimine başvurulması gerekir. Bunun yanı sıra
her çocukta 3 yaşından itibaren rutin göz muayeneleri ihmal edilmemelidir.

14 Eylül 2022