Kardiyoloji

  1. Kardiyoloji

Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalına kardiyoloji adı verilir. Daha önce iç hastalıkları (dâhiliye) bölümünün bir alt dalı olan kardiyoloji günümüzde ayrı bir anabilim dalıdır. 

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Hipertansiyon, aterosklerotik kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi), kalp ritmi bozuklukları (aritmiler), doğuştan kalp hastalıkları ile ilgili muayene, tetkik ve tedaviler yapılmaktadır.

Kardiyoloji Biriminde;

Efor Testi: Efor testinde ise kalp kasları eforla zorlanarak altta yatan bir damar tıkanıklığı olup olmadığı analiz edilir. Yük altında kalbin oluşturduğu elektriksel aktiviteyi anlık olarak elektrokardiyogram üzerine kaydeder. Yürüyüş bandı üzerinde bir protokol eşliğinde yapılan efor testi sayesinde kalbin baskı altındayken verdiği tepkiler ölçülür. Ekokardiyografi: Kalbin ultrasonla değerlendirilmesi yöntemidir. Kalp kaslarının kasılması, kalp kapakları, kalp delikleri, doğumsal kalp hastalıkları, aort ve pulmoner damarlar detaylı bir şekilde değerlendirilebilmektedir.

Tansiyon Holter:Kliniğimizde poliklinik muayenesi sonrası hipertansiyon tespit ettiğimiz hastalara, tansiyon holter cihazı takarak tanı koyulabilmektedir.

Ritim Holter: Kliniğimizde poliklinik muayenesi sonrası ritim holter cihazı takılabilmektedir. Çarpıntı, göz kararması, bayılma gibi şikâyetlerin varlığında ve kalp ritim bozukluklarının gözlenmesinde kullanılır. Bu testin en önemli avantajı, EKG ye yansımayan ritim bozukluklarının saptanmasına olanak sağlamasıdır. Test sonuçları kardiyoloji hekimleri tarafından bilgisayar ortamında değerlendirilerek verilmektedir.

Poliklinik Hakkında

  1. Kardiyoloji

Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalına kardiyoloji adı verilir. Daha önce iç hastalıkları (dâhiliye) bölümünün bir alt dalı olan kardiyoloji günümüzde ayrı bir anabilim dalıdır. 

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Hipertansiyon, aterosklerotik kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi), kalp ritmi bozuklukları (aritmiler), doğuştan kalp hastalıkları ile ilgili muayene, tetkik ve tedaviler yapılmaktadır.

Kardiyoloji Biriminde;

Efor Testi: Efor testinde ise kalp kasları eforla zorlanarak altta yatan bir damar tıkanıklığı olup olmadığı analiz edilir. Yük altında kalbin oluşturduğu elektriksel aktiviteyi anlık olarak elektrokardiyogram üzerine kaydeder. Yürüyüş bandı üzerinde bir protokol eşliğinde yapılan efor testi sayesinde kalbin baskı altındayken verdiği tepkiler ölçülür. Ekokardiyografi: Kalbin ultrasonla değerlendirilmesi yöntemidir. Kalp kaslarının kasılması, kalp kapakları, kalp delikleri, doğumsal kalp hastalıkları, aort ve pulmoner damarlar detaylı bir şekilde değerlendirilebilmektedir.

Tansiyon Holter: Kliniğimizde poliklinik muayenesi sonrası hipertansiyon tespit ettiğimiz hastalara, tansiyon holter cihazı takarak tanı koyulabilmektedir.

Ritim Holter: Kliniğimizde poliklinik muayenesi sonrası ritim holter cihazı takılabilmektedir. Çarpıntı, göz kararması, bayılma gibi şikâyetlerin varlığında ve kalp ritim bozukluklarının gözlenmesinde kullanılır. Bu testin en önemli avantajı, EKG ye yansımayan ritim bozukluklarının saptanmasına olanak sağlamasıdır. Test sonuçları kardiyoloji hekimleri tarafından bilgisayar ortamında değerlendirilerek verilmektedir.

14 Eylül 2022