Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

  1. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz (KBB), kulaklar burun boğaz ve baş-boyunla ilgili yapıların tıbbi ve cerrahi tedavisini veren bir bilim dalıdır. Kulak, burun, nazal geçiş, sinusler, gırtlak, ağız boşluğu, üst yutak ile yüz ve boyunda yer alan yapıların (boyun kitleleri tiroid tükürük bezleri gibi) hastalıklarının tedavisi Kulak Burun Boğaz’ın kapsamındadır.

Bölümümüzde kulak-burun-boğaz muayenesi, mikroskop ile kulak muayenesi, endoskop yardımı ile burun muayenesi, endoskop yardımı ile geniz ve gırtlak muayenesi, işitme testi, yenidoğan işitme testi tanısal işlemlerin yanında Timpanoplasti, Rinoplastı, Konka, Septum deviasyonu gibi ameliyatlar  gerçekleştirilmektedir.

Poliklinik Hakkında

  1. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz (KBB), kulaklar burun boğaz ve baş-boyunla ilgili yapıların tıbbi ve cerrahi tedavisini veren bir bilim dalıdır. Kulak, burun, nazal geçiş, sinusler, gırtlak, ağız boşluğu, üst yutak ile yüz ve boyunda yer alan yapıların (boyun kitleleri tiroid tükürük bezleri gibi) hastalıklarının tedavisi Kulak Burun Boğaz’ın kapsamındadır.

Bölümümüzde kulak-burun-boğaz muayenesi, mikroskop ile kulak muayenesi, endoskop yardımı ile burun muayenesi, endoskop yardımı ile geniz ve gırtlak muayenesi, işitme testi, yenidoğan işitme testi tanısal işlemlerin yanında Timpanoplasti, Rinoplastı, Konka, Septum deviasyonu gibi ameliyatlar  gerçekleştirilmektedir.

14 Eylül 2022