Üroloji

  1. Üroloji

Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Tıbbın bu branş dalı hem idrar yollarını ilgilendiren enfeksiyonların tedavisi gibi üriner sistemin cerrahi problemleri dışında kalan rahatsızlıkların tedavisini, hem de idrar yollarını ilgilendiren cerrahi işlemleri (üreter taşı, prostat gibi) bünyesi altında toplar. Hastanemizde üroloji polikliniği mevcut olup tetkik, muayene ve müdahale hizmeti sunulmaktadır

Poliklinik Hakkında

  1. Üroloji

Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Tıbbın bu branş dalı hem idrar yollarını ilgilendiren enfeksiyonların tedavisi gibi üriner sistemin cerrahi problemleri dışında kalan rahatsızlıkların tedavisini, hem de idrar yollarını ilgilendiren cerrahi işlemleri (üreter taşı, prostat gibi) bünyesi altında toplar. Hastanemizde üroloji polikliniği mevcut olup tetkik, muayene ve müdahale hizmeti sunulmaktadır

14 Eylül 2022