Klinik Servislerimiz

  1. KLİNİK SERVİSLERİMİZ

A Blok Giriş Kat Servisimiz: Servisimiz Ortopedi ve Travmatoloji,  Beyin ve Sinir Cerrahisi, KBB ve Göz Hastalıkları servisi olarak hizmet vermektedir.

A Blok 1. Kat Servisimiz: Servisimiz Genel Cerrahi, Üroloji ve Plastik Cerrahi Servisi olarak hizmet vermektedir.

A blok 2.kat Servisimiz: Servisimiz Kadın Hastalıkları ve Doğum servisi olarak hizmet vermektedir.

B Blok 2.kat Servisimiz: Dahiliye, Göğüs Hastalıları, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi, Kardiyoloji, Nöroloji ve Cildiye servisi olarak hizmet vermektedir.

B Blok 3.kat Servisimiz: Çocuk ve Çocuk Cerrahi servisi olarak hizmet vermektedir.

Birim Hakkında

14 Eylül 2022