Solunum Fonksiyon Testi (SFT )

  1. SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT)

Akciğer fonksiyon testi olarak da bilinen solunum fonksiyon testi, akciğerin çalışma performansını ölçmeye yarar. Akciğerin farklı fonksiyonları test edilerek, herhangi bir hastalık başlangıcı ya da belirtisi gözlemlenebilir. Hastanemiz dahili branş polikliniklerine başvuran hastalar hekim istemi ile SFT odasına yönlendirilir.

Birim Hakkında

14 Eylül 2022