Tıbbi Biyokimya

  1. TIBBİ BİYOKİMYA

Klinik Biyokimya; insanlarda sağlığın değerlendirilmesi, hastalık için risk faktörlerinin belirlenmesi, tanısı, takibi ve tedavinin izlenmesi amacıyla insana ait biyolojik örneklerin (kan, idrar, gaita, diğer vücut sıvıları) çeşitli laboratuvar yöntemleri ile incelendiği bir tıp bilimidir.

Biyokimya uzmanı; insan vücudundaki hastalıkların teşhis, tedavi ve takibi amacıyla kan, idrar ve vücut içi boşluklardan alınan örnek sıvıların analizlerini yapar ve değerlendirir.

Hastanemizde klinik biyokimya laboratuvarı yer almaktadır.

Hastalardan örnek alımı ile başlayan ve raporlandırma ile sonlanan preanalitik, analitik ve postanalitik laboratuar süreçlerinde tüm tetkikler kalibrasyon ve bakımları düzenli olarak yapılan cihazlarda, tecrübeli laborantlar ve uzman doktorlar tarafından yapılmakta, ayrıca cihazlar ve test malzemelerinin iç (internal) ve dış (eksternal) kalite kontrolleri periyodik olarak yapılıp kayıt altına alınmaktadır.

Test sonuçlarına hastanemiz web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Birim Hakkında

14 Eylül 2022