Tıbbi Mikrobiyoloji

  1. TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Mikroorganizmaların sebep olduğu hastalıkların teşhisini koymak, tedaviye yön verici bulguları saptamak, tedavi için kullanılacak ilaçların seçimine yardımcı olmak ve enfeksiyon hastalıklarının tanılarının konulmasını sağlamak mikrobiyolojinin çalışma alanlarıdır.

Mikrobiyoloji laboratuvarımız bakteriyel, paraziter, mantar, viral enfeksiyonların ve immünolojik hastalıların tanılarının konulmasını sağlar.

Test sonuçlarına hastanemiz web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Birim Hakkında

14 Eylül 2022