Tıbbi Patoloji

  1. TIBBİ PATOLOJİ

Patoloji kelime anlamı itibarıyla (pathos= hastalık, logos= bilim) hastalık bilimidir. Patoloji (hastalık bilimi) özellikle altta yatan hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenir, klinikler ve paraklinikler arasında bir nevi köprü görevi görür.

Hastanemizde patoloji laboratuarı ve uzman hekimleri görev yapmaktadır.

Test sonuçlarına hastanemiz web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Birim Hakkında

14 Eylül 2022