Ultrasonografi (USG)

  1. ULTRASONOGRAFİ (USG)

Ultrasonografi yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak vücut içindeki organların ve diğer yapıların görüntülenmesidir.  Günümüzde birçok hastalığın tanısını ultrason cihazı yardımıyla konulmaktadır.

Hastanemizde C blok 1. Katta Ultrason Birimimiz bulunmaktadır.

Birim Hakkında

14 Eylül 2022