Göğüs Hastalıkları

Poliklinik Hakkında

  1. Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümü, akciğer ve solunum sisteminde oluşan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Astım, alerjik hastalıklar, bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, zatürre, tüberküloz, akciğer embolisi, kronik öksürük, akciğer kanseri, sigara bağımlılığına bağlı olarak gelişen hastalıklar gibi pek çok rahatsızlık ile ilgilenen bölüm hekimleri, multidisipliner yaklaşım ile çalışarak, tedavi düzenler.

Tanı ve tedavi için gerekli olduğunda radyolojik görüntüleme tetkikleri, laboratuvar testleri, Solunum Fonksiyon Testi (SFT) yapılmaktadır.

Gelişen teknoloji ve tıp bilimi ışığında, akciğer hastalıklarına ait tanı, tedavi ve takibini yapan Göğüs Hastalıkları Bölümü hekimleri, 6 yıllık tıp fakültesi eğitiminin ardından 4 yıl da Göğüs Hastalıkları Bölümü için uzmanlık eğitimi alır. Göğüs hastalıkları uzmanları, alerjik etkenlere bağlı olarak gelişen rahatsızlıklar, akciğer kanseri ve uykuda gelişen solunum problemleri gibi pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşım sergileyerek, hastalıkların tanı ve tedavisini yapar.

14 Eylül 2022