Birim Hakkında
14 Şubat 2023

Hastanemizde ayaktan muayene olan ve yatarak tedavileri tamamlanan hastaların SUT hükümleri çerçevesinde her türlü tetkik, ilaç ve sarf malzemelerinin kontrolünü yapıp faturalarını hazırlayarak Medula sistemine günlük olarak gönderir.
Faturalandırma esnasında hatalı yapılan girişlerin (ilaç, sarf, tetkik) ilgili birimlerle görüşülerek düzeltilmesini sağlar.
Hastanemize başvuran sosyal güvencesi olan hastaların GSS (Provizyon) takiplerinin günlük olarak yapılmasını sağlar ve ilgili kayıt personellerini uyarır.
Hastanemize ilgili protokoller kapsamında (banka vb.) veya genelge (Suriye Uyruklu, Irak Uyruklu hastalar, Acil Hal, Analık Hali) kapsamında başvuran hastaların resmi evraklarının günlük olarak faturalama birimine getirilmesini sağlar.
Diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılan protokoller gereğince manuel fatura düzenlenerek ilgili kurumlara üst yazı ile ödeme yapılması üzerine gönderir.
Hastanemizde ayaktan ve yatarak tedavileri tamamlanan SGK Yurtdışı hastalarında manuel fatura düzenlenmesi ve düzenlenen faturanın bağlı bulunduğumuz Sosyal Güvenlik müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.
Tutuklu-Hükümlülerin ve provizyon alınmayan Adli Vakaların hastanemize başvurularında resmi belgelerine istinaden faturalarının hazırlanıp Kaymakamlıklarda bulunan Mal Müdürlüğüne teslim edilmesini sağlar.
Adli Vaka, Trafik azası, İş Kazası sonucu hastanemize başvuran tedavileri yapılan hastaların GSS (Provizyon) takiplerinin hastanın başvuru türüne göre kayıtların yapıldığını kontrol eder. Gerekli resmi belge ve tutanakları ilgili faturalara ekledikten sonra bulunduğumuz Sosyal Güvenlik müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.
Sağlık Uygulama Tebliğini takip eder ve yapılan değişikliklerle ilgili görevli hastane personelini bilgilendirir.
Faturaların ödeme takibini yapar.
Aylık olarak dönem sonlandırmasında ay sonunda toplam tahakkuk ettirilen faturaların muhasebeleştirilmesini ve bağlı bulunan muhasebe (saymanlık) birimine teslim edilmesini sağlar.
Faturalama birimine teslim edilmiş olan evrakların gerektiği zaman kullanılmak üzere saklanması ve arşivlenmesini sağlar.Hastane yönetimince ve üst makamlarca resmi olarak istenen mali tablolar, faturalama birimiyle ilgili istenen her türlü veriyi doğru, eksiksiz ve zamanında teslim edilmesini sağlar.