Birim Hakkında
14 Şubat 2023

Kuruma ait tüm çalışmaları gösteren istatistik verilerini toplamak, kontrol emek, düzenlemek, uygunsuzluklar tespit edildiğinde yönetime bilgi vermek, bunlarla ilgili resmi çalışma ve  yazışmaları hazırlayarak, e-mail, üst yazı vb. yollarla Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’na göndermek ve kliniklere ve yöneticilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir.Temel Sağlık İstatistikleri Modülü’ne (TSİM) her ayın 1’i ile 14’ü arasında; birimlerden gelen istatistik formlarından ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nden elde edilen veriler gerekli kontroller sonrasında  giriş yapılır.Günlük, haftalık, aylık, 3’er aylık ve yıllık istenilen bilgiler, formlar ve analiz tabloları düzenlenerek ilgili Müdürlüklere üst yazı ile gönderip, mail ortamında iletilmesi sağlanır. (Örn:  Acil Sağlık Hizmet Çalışmaları Formları, Mevcut Görüntüleme Cihazları Formu, Radyoloji ve Laboratuvar Tetkik Formları, Yoğun Bakım Değerlendirme Raporlarını vb.).Anne ve Bebek Ölümleri İl İnceleme Komisyonları Kapsamında hastanemizde vefat eden Anne ve Bebek ile ilgili istenen tüm bilgiler, temin edilir, resmi yazı ile gönderilir.Başhekimlik tarafında istenilen her veriyi hazırlayıp, istatiksel olarak sunar.