Birim Hakkında
14 Şubat 2023

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve 657 sayılı DMK kanunu çerçevesinde hastanemizin tüm ihtiyaçlarının satın alma işleminin yapılması.İhtiyaçların gerçekçi belirlenmesi amacıyla oluşturulan ihtiyaç tespit komisyonu tarafından, belirlenen usul ve esaslara göre uygun olarak gelen taleplerin değerlendirmesini yaparak alımların usullerine belirlenerek satın alma işlemine karar verilir.
Doğrudan Temin ile yapılmasına karar verilen alımlar için Harcama Yetkilisinden ilgili bütçeden alıma çıkılması OLUR u alındıktan sonra fiyat araştırmasına çıkar; mal alımlarında gerektiğinde numune alır ve kullanıcıya denettirir, uygun bulunursa ekonomik açıdan en avantajlı firmadan alım yapar. Piyasa Araştırma Tutanağı komisyonunda imza alır ve Hastane Yöneticisinin olurunu alır, ilgili firmaya sipariş gönderir. Sipariş teslimatının ve muayene kabul işlemlerinin sorunsuz ve eksiksiz yapılabilmesi için takip halinde olur.
Açık ihale ile yapılacak olan alımlar için harcama yetkilisinden ilgili bütçeden alımına çıkılması OLUR u alındıktan sonra yaklaşık maliyet çalışması yapar, ilana çıkar ve belirlenen tarihte ihalesini yapar. Gelen teklifler doğrultusunda ekonomik açıdan en avantajlı firmadan mal ya da hizmet alımının alınmasına ihale komisyonu ile karara bağlayarak sözleşme imzalanır. (Zeyilname, numune değerlendirme, aşırı düşük fiyat sorgulaması, ihale kesinleşen kararına itiraz ve KİK’e itiraz durumları olduğunda belirlenen usul ve esaslara gore uygulama yapmak. Bunların hepsini yasal süreçlere uygun biçimde yapmak.) 
Pazarlık usulü ile yapılacak olan ihaleler için de Açık İhaledeki süreç geçerli olup yalnızca idarenin belirlediği belirli istekler arasında ihale yapılmaktadır ve gerekçe raporu çerçevesinde hazırlık yapılır.DMO alımları yapılır; ihtiyaçlar doğrultusunda DMO’dan malzeme siparişi verilir ve takibi yapılır.