Birim Hakkında
14 Şubat 2023

İdari amirleri tarafından kendisine verilen işleri zamanında ve tekniğine uygun olarak yapar, yapamadığı veya problem oluşan işleri, idari amirlerine bildirir.
İklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırarak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
Asansör sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırıp sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
Trafo sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırıp sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
UPS (kesintisiz güç kaynakları) sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırıp sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
Jeneratör sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırıp sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
Medikal gaz sistemleri sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırıp sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
Su depolarının dezenfeksiyon işlemleri, bakım ve onarımlarını yaptırıp sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
Kamera kayıt sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırıp sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
Telefon santrali sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırıp sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
PLC senkron pano sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırıp sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
Tıbbi izole güç sistemleri ve ameliyathane kontrol panelleri sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırır sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
Soğuk oda sistemleri ve morg dolapları sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırır sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
Kazan dairesi sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırır sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
Yetkili firmalara refakat eder. Bakım formlarını tutup takibini yapar.
Günlük iş planının hazırlanması, nöbetçi eleman bilgi akışının değerlendirilmesi, arızaların sınıflandırılması ve arıza bilgisine göre iş akışının ayarlanmasını sağlayıp takibini yapar.
Yatan hasta servis katlarından gelen günlük arızaları arıza bildirim formlarını sorumlu hemşirelerinin bilgileri dâhilinde arızaları giderip onaylatmak ve aylık olarak form haricinde rutin bakımlarını yaptırıp takibini yapar.
Hastaneye ait tadilatlardan dolayı yeni elektrik tesisatlarını yönetmeliğe göre uygulamasını yapar.
İklimlendirme tesisatına ait elektrik motorların kontrolünü yaptırır, arızaların haricinde, yılda iki kez bakımını yaptırıp takibini yapar.
Atölyeye ait depo içerisindeki malzeme giriş çıkışının takibini yapar.
Her sabah vardiya teslim alındığında sistemi düzenli bir şekilde kontrol eder.
Kazan besleme pompaları kontrol edilerek oluşan arızalara müdahale eder/ettirir takibini yapar.
Teknik servis kapsamında arızalanan malzemeler için gerekli olan yedek parçaların isteğini yapar, satın almadaki durumlarının takibini yapar.
Hastane geneli teknik ile ilgili ihtiyaç duyulan malzemeleri talep eder takibini yapar uygulamalarını yaptırır.
Asansörlerde mahsur kalanları kurtarma talimatlarına uygun olarak kurtarılmasını sağlar, asansörü tekrar devreye alır.
Günlük, haftalık ve aylık olarak çalışma programını düzenler takibini yapar.
Yıllık bakım onarım yapılacak olan cihazlar hakkında planlama ve takibini yapar.
Hastaneye ait bina ve tesislerin inşaat ve bakım-onarım işlemleri ile ilgili çalışmaların yürütülmesini sağlar.
Hastane binalarının kış aylarında ısınma hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli işlemlerin zamanında yapılmasını, bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanmasını ve konuyla ilgili diğer her türlü işlemlerin takibini yapar.
Hastaneye ait binaların yaz aylarında soğutma hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli işlemlerin zamanında yapılmasını, bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanmasını konuyla ilgili diğer her türlü işlemlerin takibini yapar.
Hastane bünyesinde bulunan elektrikli ve elektronik her türlü cihaz ve tesisatın bakım-onarımlarını yaptırır.
Hastane telefon ve telsiz gibi haberleşme araçlarının alt yapısını hazırlatır, bu haberleşme araçlarının bakım-onarımını yaptırır.
Görevlendirildiği komisyon, komite, vb. çalışma gruplarında yer alır; ilgili raporları hazırlar.
Kendi fonksiyonları çerçevesinde amirine destek olur, amiri tarafından istenen çalışmaları yapar veya yaptırır.
Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirme yetkisine sahip olur. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullandırtır.
Denetleme çalışmaları sırasında hizmet binası içinde ve atölyelerde dolaşarak çalışır.
Gerektiğinde normal mesai saatleri dışında çalışır.
Yapılan işler ve yapılacak olan işler hakkında idari amirlerine raporlama yapar.
Teknik işler kapsamında tasarruf çalışmaları için idari amirlerine sunar.
Yapılan tadilat ve hizmet alımı kapsamında yapılan işleri kontrol ederek eksiklikleri amirlerine bildirir.
Teknik malzeme alımlarımda gelen malzemeleri kontrol eder.
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirir.
Başhekimliğe sunmak üzere 6 aylık faaliyet sunumu ve yıllık faaliyet raporu hazırlar.
Tesis ve cihazların randımanlı çalışması ve ömürlerinin uzatılması için iyi kullanma, koruyucu bakım, (boya badana, temizleme, yağlama) tamir ve parça değiştirme gibi tedbirlerin zamanında alınması gerekir ve bu işlerde çalışan personel olanaklar ölçüsünde eğitimleri sağlanır.