Birim Hakkında
14 Şubat 2023

Hastaların tedavi sürecini etkileyen psikososyal ve sosyoekonomik sorunlarının, sosyal hizmet mesleği ve disiplininin yöntem ve teknikleriyle zamanında çözümlenebilmesi için tıbbi sosyal hizmetin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyerek tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının insan hakları, eşitlik ve sosyal adalet temelli bir anlayış ile etkili ve ulaşılabilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Birimde görev yapan sosyal hizmet uzmanları;

 1. Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalara,
 2. Engelli hastalara,
 3. Sağlık güvencesi olmayan hastalara,
 4. Yoksul hastalara,
 5. Aile içi şiddet mağduru hastalara,
 6. İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalara,
 7. Mülteci ve sığınmacı hastalara,
 8. İnsan ticareti mağduru hastalara,
 9. Yaşlı, dul ve yetim hastalara,
 10. Kronik hastalara (Organ nakli vb.),
 11. Ruh sağlığı bozulmuş hastalara,
 12. Alkol ve madde bağımlısı hastalara,
 13. Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalara,
 14. İl dışından gelen hastalar öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalara sosyal hizmet müdahalesi planlar ve uygular.
 15. Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastaların uyumunu sağlamak için gerekli sosyal hizmet müdahalesinde bulunur.
 16. Hastanede yatarak tedavisi tamamlandığı halde ikametine gidemeyecek derecede düşkün ve kimsesi bulunmayan veya aileleri tarafından alınmayan hastaların ikametine nakillerinin koordinasyonunu sağlar. Bu kapsamda mahalli idarelerle koordinasyon sağlar.
 17. Afetlerde, gerekli sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.
 18. Belirlenen somut maddelerin dışında hastanın tedavisini olumsuz etkilediği düşünülen tüm sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunların çözümü için sosyal hizmet uzmanlarından yardım alınabilir.
 19. Sosyal hizmet biriminde yapılan müdahalelerin rapor ve kayıtları gizlilik ilkesine uygun olarak sosyal hizmet biriminde tutulur.
 20. Başhekimliğe sunmak üzere 6 aylık faaliyet sunumu ve yıllık faaliyet raporu hazırlanır.