Birim Hakkında
14 Şubat 2023

Yatan hastanın taburculuğu tamamlanmasından sonra  hastanın hastaneye geliş sebebi sonrasında aldığı tanı ve bu tanıya eşlik eden diğer tanılar ve sağlık tesisinden aldığı tedavinin  TİG klinik kodlama standartlarına uygun olarak kodlanmasını sağlar.
Klinik kodlama standardına uygun olmayan verilerin standarda uygun olarak düzenlenmesini sağlar.
Her ay içerisinde ayaktan hasta sayıları İABG (işlem bazlı ayaktan hasta), BBAG (Branş bazlı ayaktan hasta) sayıları sisteme kaydeder.
Her ay dönem sonuçlandırıldıktan sonra o aya ait yapılan işlemlerin kaydını tutar.