Birim Hakkında
14 Şubat 2023

Ücretli hasta tahsilatı yapılır.
Ücretli yatan hasta takip ve tahsilatı yapılır.
Kasada bulunan nakit ve kredi kart tahsilatının zaman ve limit aşımı olmadan bankaya tutanakla mail ile bilgilendirip makbuz oluşturulur.
Kasadaki mevcut nakit ve kredi kartı tahsilatının zaman ve limit aşımı olmadan muhasebe işlem fişi oluşturur ve dosyalayıp genel sekreterlik muhasebe birimine teslim eder.
Acil vezne ve vezne tahsilat evraklarını dosyalar.
Muhasebe yetkilisi mutemet alındı makbuzlarının acil ve vezne de kullanımını takip edip biten makbuzları mal müdürlüğüne birim ücretini yatırarak temin eder.