Birim Hakkında
14 Şubat 2023

Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hizmetlerin yerine getirilmesini ve hizmet sürekliliğini sağlar.
Hastanenin yıllık döner sermaye bütçesinin hazırlanması, kullanımı, bütçenin giderler kısmının izlenmesi ve gerekli hallerde bütçe hesapları arasında ödenek aktarma işlemlerinin yapılarak işleyişin devam etmesini sağlar.
İhale mevzuatı çerçevesinde satın almaları yapılarak satın alma biriminden,  yemek, özel güvenlik, temizlik, bilgi işlem personeli kullanımı, otomasyon, laboratuar ve makine ve cihaz bakım onarım hizmet alımları; tadilat ve yapım işleri, tıbbi cihaz,  tıbbi sarf, ilaç, demirbaş, kırtasiye ve diğer mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamalar ile tıbbi ve tehlikeli atık taşıma ve imha giderleri, poliklinik kirası, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, posta v.s. giderlerine ait tahakkuk dosyalarının hazırlanarak ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Kurumlar arası protokol kapsamında satın alınan hizmetlere ait faturaların ödenmesi,
Kurumumuz aleyhine açılarak olumsuz sonuçlanan davalardan dolayı oluşan vekalet ücreti, tazminat, idari para cezası, icra ve mahkeme giderlerine ilişkin ödemesinin gerçekleştirilmesini sağlar.
Aylık vergi beyannamelerinin (Muhtasar, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi)  hazırlanarak ilgili vergi dairesine verilmesi, bunlara ait ödemelerin gerçekleştirilmesi, yıllık SHCK, ek prim karşılıkları ile aylık hazine ve merkez hissesi paylarının ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlar.
Hizmet alımı muayene kabul komisyonlarında görev yapanların isimlerinin her ayın sonunda tespit edilerek ilgili birime verilmesini sağlar. 
İstatistik oluşturmak amacıyla harcamalara ve uygulama hareketlerine ilişkin aylık  formların hazırlanması ile enerji tüketimine ait verilerin sistem üzerinden girişlerinin yapılarak izlenebilirliğini sağlar.